Thông tin vận chuyển

 Sản phẩm của Yến Sào Tâm Yến được giao hàng bởi giao hàng tiết kiệm, giao hàng nhanh hoặc viettel post và được mua bảo hiểm hàng hoá đầy đủ. Bạn được kiểm tra hàng trước khi thanh toán !