MENU

Thanh toán Yến sào Tâm yến

Thanh toán qua tiền mặt ( COD ) hoặc chuyển khoản.

Tài khoản Cá Nhân

1, Ngân hàng ngoại thương Vietcombank Hồ Chí Minh

Chủ TK: Nguyễn Đức Cảnh

Số TK: 0071000933200

 

2, Ngân hàng Techcombank CN Nguyễn Thái Sơn, Tp. HCM

Chủ TK: Nguyễn Đức Cảnh

Số TK: 19028376024019

 

3, Ngân hàng Á Châu ACB CN Lũy Bán Bích, TP. HCM

Chủ TK: Nguyễn Đức Cảnh

Số TK: 112228189

 

4, Ngân hàng Vpbank CN Thống Nhất, TP. HCM

Chủ TK: Nguyễn Đức Cảnh

Số TK: 38074008

 

5, Ngân hàng HDbank CN Nguyễn Đình Chiểu

Chủ TK: Nguyễn Đức Cảnh

Số TK: 168704070020387

Tài khoản Công ty

Ngân hàng Á Châu ACB Chi Nhánh Nguyễn Thái Sơn, Tp. HCM

Chủ TK: Công ty TNHH MTV Yến Sào Tâm Yến

Số TK: 202886449